Vize

Při vědomí odpovědnosti ke staletým tradicím a odkazu sklářské rodiny Rücklů je dlouhodobou, neměnnou a závaznou vizí společnosti:

  • ctít nejvyšší etické hodnoty slušného, ale sebevědomého chování v oblastech vzájemných obchodních, pracovních a mezilidských vztahů,
  • budovat a rozvíjet společnost tak, aby byla trvale připravena obstát ve světovém konkurenčním prostředí v oblastech kvality svých výrobků, jejich inovací a úrovní zákaznického servisu,
  • vést své zaměstnance ke sdílení samozřejmé sounáležitosti s cíli společnosti, k pozitivnímu, loajálnímu a odpovědnému vztahu k firemní značce, jako historií a námi budované důležité přidané hodnotě našich výrobků a služeb a k poznání důležitosti a postavení sklářské profese s jejími tradičními hodnotami, ve společnosti,
  • vzdělávat a tím podporovat tvůrčí a profesní rozvoj svých zaměstnanců, trvale pečovat o zvyšování kvalifikace a všeobecné úrovně jejich vzdělanosti,
  • docílit toho, aby společnost měla potenciál trvale uspokojovat ty nejnáročnější zákazníky svými produkty, které budou výrazem moderního stylu, řemeslné a tvůrčí vyspělosti a nezaměnitelné vysoké kvality,
  • udržovat a dále rozvíjet pozitivní vztah společnosti k životnímu prostředí, ochraně krajiny a k potřebám a zájmům obce, jako místa působení společnosti v sociální, kulturní a společenské oblasti.