RÜCKL CRYSTAL

Sklárna

Nižborská sklárna RÜCKL CRYSTAL a.s. vyrábí rozsáhlý sortiment 24% olovnatého křišťálu zdobeného brusem v celé šíři dekorů, od jednoduchých až po velmi složité a pracné zdobení, zlacením, malováním a pískováním.

Společnost rozšířila svou nabídku sortimentu vybudováním nových zušlechťovacích kapacit a to o technologie pískování, zlacení a malování. Rovněž rozšířila běžnou nabídku obalů o speciální representativní obaly dle přání zákazníků.

Pro vysokou kvalitu výrobků a služeb je firma vybírána pro výrobu a dodávky oficiálních státních darů.

Společnost nabízí prohlídku sklárny v Nižboru u Berouna s ukázkou ruční výroby ve všech jejích etapách. Více informací v sekci Exkurze.

Počet zaměstnanců: 165, hlavní exportní destinace: USA, Země Blízkého a Středního východu, Japonsko, Singapore, Rusko.

ICF

Společnost je členem ICF (Mezinárodní federace výrobců olovnatého křišťálu) se sídlem v USA .

ICF

Společnost je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR.

ICF

Společnost je členem sdružení České umění skla - The Czech Art of Glass.

EU

Společnost dokončila 22. 1. 2007 realizaci projektu "Inovace designu a řízení sklářského tavícího agregátu". Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP).

Společnost realizovala v rámci Operačního programu Podnikání a inovace - POTENCIÁL - Výzva II, výstavbu "Inovačně výzkumného centra". Komplexní projekt realizovaný ve třech etapách je zaměřen na vývoj a inovaci výrobních postupů a konečných výrobků. Projekt byl ukončen v 27. 9. 2012 a společnosti - nižborské sklárně významně obohatil její inovační aktivitu a komerční prezentaci.

Ministersto průmyslu

Společnost realizuje v rámci programu ICT v podnicích – Výzvy III. projekt 2.2 ITP03/705 "Informační technologie Rückl CRYSTAL" – předmětem projektu je především pořízení investičního majetku (hmotného i nehmotného) a poradenských služeb. Program je součástí OPPI, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

EDUCA

Společnost realizuje v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost podpořeného Evropským sociálním fondem ESF - EDUCA , projekt č. CZ.1.04/1.1/B3.00297, pod názvem "Odborná sklářská akademie Rückl Crystal Nižbor."