Cena Josefa Vavrouška 2015

Datum: 15.5.2016
Také letos jsme partneři prestižní "Ceny Josefa Vavrouška" udělované významným osobnostem, které se zasloužili o zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Za rok 2015 byli Nadací Partnerství oceněni pánové Bedřich Moldan a Daniel Pitek.